dis-kaynak-kullanimi

Dış Kaynak Kullanım Hizmetleri

Temel Yetkinliklere Odaklanabilmek…

İş yaşamı gittikçe karmaşıklaştığından, uzmanlaşma gereken alanlar derinleşmekte ve işletmelerin vizyonunu gerçekleştirmede temel yetkinliklerine odaklanabilmeleri uzun vadeli başarı sağlanmasında büyük rol oynamaktadır. Bu noktada stratejik dış kaynak kullanımının sağladığı avantajlar her geçen gün artış göstermekte ve kurumların kendi kaynak ve yetkinliklerine odaklanarak rekabette avantaj elde etmelerine olanak sağlamaktadır.

temel-yetkinliklere-yönelebilmeDış kaynak kullanımında en belirgin nokta, kaynak hizmeti veren kurumların hizmet alıcı firmanın ilgili alanda tek başına sahip olduğundan çok daha büyük ölçekte yetkinliğe sahip oluşu ile hizmette değer yaratmasıdır. Bu noktada Leprikon UnixBilişim uzmanlığı ve deneyimiyle firmalara cazip dış kaynak hizmetleri sunarak, operasyonel verimliliği arttırmayı hedeflemektedir.

Kurumlar yüksek maliyetli yatırımlar ve çok sayıda insan gücü yerine sabit ve makul maliyetlerle daha esnek ve verimli çalışma şartlarına kavuşmakta, taahhütlerin gerçekleştirilmesi konusunda kendilerini güvence altına alabilmekte ve bu sayede operasyonel risklerini minimuma indirebilmektedir.

Günümüz işletmelerinde yönetimin en önemli kademelerinden birini Bilgi Teknolojileri oluşturuyor. Dolayısı ile BT nin doğru seçimlerle tasarlanıyor olması ve en efektif şekilde yönetimi kurumların rekabet edebilme yeteneğini doğrudan etkiliyor. Dış kaynak kullanımı ile tüm sistemlerde entegrasyon ve koordinasyon en iyi şekilde sağlanırken risklerin ve maliyetlerin en aza indirgenmesi mümkün olabiliyor.

Leprikon UnixBilişim, sunduğu Dış Kaynak Hizmetleri ile kurumsal ihtiyaçlara yönelik en doğru analizleri yapıyor ve gerekli tüm kaynakların teminini entegre şekilde sunarak kurumlara yüksek hizmet kalitesinden yararlanma, maliyet kontrolü yapabilme, operasyonel verimliliği arttırma ve esneklik sağlıyor.